Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Play The Music
 วันที่ 9 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก จัดงานทำบุญอาคาร ศพด.หลังใหม่ โดยมี ท่านนายอำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นประธาน
 
 
การมอบบ้านถวายเป็นราชสักการะ ประจำปี 2557  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณู
โลก  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก  มอบบ้านเพื่อถวายเป็นราชสักการะตามโครงการ  "อาสาสมัครทำความดีถวายองค์ราชัน วันละ 1 บาท"   ประจำปี 2557  ในวันอังคารที่  18  กุมภาพันธ์  2557  ณ  บ้านเลขที่  51/4  ม.9  ต.วัดพริก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  โดยท่างผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้นายวัฒนะ กันนะพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมาเป็นประธานในพิธีเปิด  ร่วมกับ นายศราวุธ  จันทร์วงศ์  ปลัดอาวุโส  

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2557 เวลา 15.10 น. โดย คุณ วนิดา เรืองนภาเพ็ญ

ผู้เข้าชม 286 ท่าน

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player