Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ 055 286 220 ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ให้ติดต่อสำนักปลัดได้ที่ 086 211 4545 และโทรสาร หมายเลข 055 906389
 
 
การมอบบ้านถวายเป็นราชสักการะ ประจำปี 2557  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณู
โลก  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก  มอบบ้านเพื่อถวายเป็นราชสักการะตามโครงการ  "อาสาสมัครทำความดีถวายองค์ราชัน วันละ 1 บาท"   ประจำปี 2557  ในวันอังคารที่  18  กุมภาพันธ์  2557  ณ  บ้านเลขที่  51/4  ม.9  ต.วัดพริก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  โดยท่างผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้นายวัฒนะ กันนะพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมาเป็นประธานในพิธีเปิด  ร่วมกับ นายศราวุธ  จันทร์วงศ์  ปลัดอาวุโส  

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2557 เวลา 15.10 น. โดย คุณ วนิดา เรืองนภาเพ็ญ

ผู้เข้าชม 266 ท่าน

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player