Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Play The Music
 แจ้งยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ 055 286 220 เปลี่ยนเป็นหมายเลขดังนี้ สำนักปลัดโทรศัพท์/โทรสาร 055 906 390 และ 086 211 4545 กองคลัง โทรศัพท์/โทรสาร 055 906 389 ศูนย์ อปพร. 055 906 388
 
 
การมอบบ้านถวายเป็นราชสักการะ ประจำปี 2557  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณู
โลก  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก  มอบบ้านเพื่อถวายเป็นราชสักการะตามโครงการ  "อาสาสมัครทำความดีถวายองค์ราชัน วันละ 1 บาท"   ประจำปี 2557  ในวันอังคารที่  18  กุมภาพันธ์  2557  ณ  บ้านเลขที่  51/4  ม.9  ต.วัดพริก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  โดยท่างผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้นายวัฒนะ กันนะพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมาเป็นประธานในพิธีเปิด  ร่วมกับ นายศราวุธ  จันทร์วงศ์  ปลัดอาวุโส  

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2557 เวลา 15.10 น. โดย คุณ วนิดา เรืองนภาเพ็ญ

ผู้เข้าชม 279 ท่าน

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player