Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2559 ในวันที่ 8 มีนาคม 2559
 
 
โครงการวันแม่แห่งชาติ  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ส.ค. 2555 เวลา 14.34 น. โดย ปลัดจารุวรรณ วงศ์วาสน์

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2555 เวลา 10.59 น. โดย คุณ วนิดา เรืองนภาเพ็ญ

ผู้เข้าชม 1545 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player