Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
 
 
จัดกิจกรรม 5 ส  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก จัดกิจกรรม 5 ส ดำเนินการทำความสะอาดสำนักงาน สถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ และมีระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2556 เวลา 14.10 น. โดย คุณ วนิดา เรืองนภาเพ็ญ

ผู้เข้าชม 483 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player