ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวัดพริก จำนวน 7 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2556 เวลา 11.25 น. โดย คุณ วนิดา เรืองนภาเพ็ญ

ผู้เข้าชม 113 ท่าน