Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2557  
 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2557 เพื่อได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกครัวเรือน และทุกหมู่บ้าน สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริงในทุกระดับ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2556 เวลา 13.17 น. โดย คุณ วนิดา เรืองนภาเพ็ญ

ผู้เข้าชม 258 ท่าน

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player