หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๓ ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๒๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดพริก จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับผู้กักตัว จำนวน ๔๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อยางมะตอย บรรจุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๙๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๓ ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32