หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดสถานที่งานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อสารเคมีกำจัดยุง จำนวน ๓๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๒-๘๒๗๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างพิมพ์แผ่นประชาสัมพันธ์โฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมและข้อมูลติดต่อของ อบต.วัดพริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนโดยการปรับเกรดเกลี่ย หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๙,๑๐ แะละ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวัดพริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิกประชาสัมพันธ์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บล ๑๖๔๔ พิษณุโลก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมแพริมน้ำหน้าวัดท่าโรงตะวันออก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 73