หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


หมึกปริ้นเตอร์ Fuji Xerox รุ่น Cm๓๐๕df K สำหรับเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๕๘-๐๐๒๔ จำนวน ๒ กล่อง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้าง้ทำป้ายชื่อซอย ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ ม. จำนวน ๕๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออุปกรณ์กีฬา Woodball จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออุปกรณ์กีฬา Woodball จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27