หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมแพริมน้ำหน้าวัดท่าโรงตะวันออก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิกประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๓๓๑๙ พิษณุโลก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2566 ]จ้างติดตั้งฉากพร้อมผ้าม่านอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวัดพริก (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวัดพริก รุ่นที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2566 ]

   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 73