หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของตำบลวัดพริก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างต่ออายุเว็บไซต์เครือข่าย อปท.จังหวัดพิษณุโลก www.watprik.go.th ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาย้ายถังเก็บน้ำประปาหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัดพริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]จ้างติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายกันนกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.อบต.วัดพริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]ซื้อรถไถตัดหญ้า ชนิดล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]

   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 73