หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างติดตั้งซับเมิสซิเบิ้ล หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างวางท่อพีวีซี หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]ซื้อชุดนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งกันเรือยาวประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเรือยาวหลวงไพฑูรย์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๕-๔๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนในตำบลวัดพริก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าโรงตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]

   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 73