หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนในตำบลวัดพริก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำสาธารณะ อบต.วัดพริก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]จ้างติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 73