หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
'' แหล่งรวมพระศักดิ์สิทธิ์
วัดพริกจักสานเป็นเลิศ ถิ่นกำเนิดผ้าป่าเรือยาว
กลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดี คนมีคุณธรรม ''
คำขวัญ อบต.วัดพริก
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาววัดพริก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
1
2
3
4
5

ติดต่อศูนย์ อปพร. ตำบลวัดพริก ได้ที่ 055 906 567 ตลอด 24 ชม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.วัดพริก [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2561 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2561 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก พ.ศ. 2561 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง