หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
Play The Music
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ส่วนกองช่างอีก 1 หมายเลข สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 055906391
 
 
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลร้านค้าเปิดใหม่ในเขตตำบลวัดพริก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของอาคารโรงเรือน ที่อยู่อาศัย ที่ใช้ในการประกอบการค้า พร้อมทั้งสำรวจป้ายร้านค้า เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและจัดทำแผนที่ภาษีเข้าสู่ระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี (L-TAX3000)

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 14.38 น. โดย คุณ ดวงกมล ทองรอด

ผู้เข้าชม 14 ท่าน