หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)