หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)