หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)