หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)