หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขั้นตอนการยืมพัสดุ/ครุภํณฑ์ อบต.วัดพริก [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การคิดคำนวณภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้ราง วัดพริก [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศรายชื่อของสูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ครั้งที่ 2/2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ครั้งที่ 1/2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ครั้งที่ 1/2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ขั้นตอนระเบียบศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการประชาชน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2