หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ อบต.วัดพริก เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่1) [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ อบต.วัดพริก เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
-ประกาศ- [ 27 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)