หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.วัดพริก [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)