หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน [ 26 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือการเลื่อนและแต่งตังพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
-คู่มือการปฏิบัติงาน- [ 27 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)