หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย- [ 27 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)