หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลสถิติการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบ 2563 รอบที่ 1 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานสรุปการร้องเรียนร้องทุกข์ 2562 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจหน่วยงาน [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)