หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน(ตค.-มีค.) ประจำปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลสถิติการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบ 2563 รอบที่ 1 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานสรุปการร้องเรียนร้องทุกข์ 2562 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2